Servicenivåavtal för G Suite

Servicenivåavtal för G Suite. Under Giltighetsperioden för det tillämpliga G Suite-avtalet (eller tidigare versioner av avtalet som gäller användningen av G Suite) (”Avtalet”), är webbgränssnittet för Tjänster som omfattas av G Suite i drift och tillgängligt för Kunden minst 99,9 % av tiden under samtliga kalendermånader (”Servicenivåavtal för G Suite”). Om Google inte uppfyller Servicenivåavtalet för G Suite och om Kunden uppfyller sina förpliktelser enligt detta Servicenivåavtal för G Suite, har Kunden rätt att erhålla de Tjänstkrediter som beskrivs nedan. Detta Servicenivåavtal för G Suite fastslår Kundens enda och totala kompensation om Google skulle misslyckas med att uppfylla villkoren i Servicenivåavtalet för G Suite.

Definitioner. Följande definitioner ska gälla för Servicenivåavtalet för G Suite.

 • Driftstopp” avser för en domän att andelen användarfel överstiger fem procent. Driftstopp mäts utifrån felandelen på serversidan.
 • Tjänster som omfattas av G Suite” avser Gmail, Google+, Google Kalender, Google Cloud Search, Google Dokument, Google Kalkylark, Google Presentationer, Google Formulär, Google Drive, Google Groups for Business, Google Hangouts, meddelanden och video i Google Talk, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard och Google Arkiv. Gmail Labs-funktionen, G Suite – Postini Services, Google Jamboard-maskinvara och Gmail Voice ingår inte i Tjänsten.
 • Procent månatlig drifttid” avser det totala antalet minuter under en kalendermånad minus antalet minuter av driftstopp under en kalendermånad, delat med det totala antalet minuter under en kalendermånad.
 • Tjänst” avser G Suite-tjänsterna.
 • "Tjänstkredit" avser följande:
  Drifttidsprocent per månad Antal dagar som lagts till i slutet av tjänstperioden (eller monetär kredit motsvarande värdet av antalet tjänstdagar för kunder som betalar månadsvis i efterskott), utan kostnad för kunden
  < 99,9 % – >= 99,0 % 3
  < 99,0 % – >= 95,0 % 7
  < 95,0 % 15

Kunden måste begära Tjänstkredit. För att erhålla den Tjänstkredit som beskrivs ovan måste Kunden informera Google (Kunder som beställde Tjänster från en Återförsäljare kan informera Återförsäljaren som i sin tur måste informera Google) inom 30 dagar från det att kunden blivit berättigad att erhålla en Tjänstkredit. Underlåtenhet att uppfylla detta krav medför att Kundens rätt att erhålla Tjänstkredit går förlorad. Kunder som beställt Tjänster från en återförsäljare får tillämplig Tjänstkredit från Återförsäljaren å Googles vägnar.

Maximal tjänstkredit. Den sammanslagna maximala Tjänstkredit som Google kan utfärda till Kunden för all avbrottstid under en kalendermånad får inte överstiga femton Tjänstdagar (kunder som beställt Tjänster från en Återförsäljare får denna Tjänstkredit från Återförsäljaren å Googles vägnar). Dessa dagar läggs till i slutet av Kundens Tjänstperiod (eller värdet av 15 dagars Tjänst i form av monetär kredit på ett kundkonto med månadsfakturering). Tjänstkredit får inte bytas ut mot, eller konverteras till, monetära belopp, förutom för kunder som har en Google-prenumeration med månadsfakturering.

G Suites – Undantag för servicenivåavtal. Servicenivåavtalet för G Suite gäller inte för tjänster som uttryckligen utesluter detta Servicenivåavtal för G Suite (enligt uppgifterna i dokumentationen för dessa tjänster) eller för prestandaproblem som (i) orsakats av faktorer som beskrivs i avtalsavsnittet ”Force Majeure” eller (ii) som uppstått till följd av Kundens utrustning eller utrustning från tredje part eller båda dessa punkter (utanför Googles primära kontroll).