Vanliga frågor och svar

Grundläggande om programmet

Är det här programmet tillgängligt i alla länder?

Programmet finns i följande länder. Om ditt land inte finns med på listan bör du ändå ta del av vårt offentliga material och rekommendera G Suite till dina kunder om det är rätt lösning för deras behov.

Vilka produkter kan jag sälja?

När du har blivit en officiell G Suite-partner kan du sälja G Suite, G Suite Business/Drive, Arkiv, Drive-lagring och Google Messaging Encryption.

Vilka segment kan jag sälja till?

G Suite-partner kan sälja till kommersiella företag med upp till 750 anställda och till utbildningsinstitutioner. Kontakta kanalansvarig vid affärsmöjligheter med fler än 750 anställda eller myndigheter eftersom detta kräver specialgodkännande från Google.

Har du registrering av affärsmöjligheter?

Ja. När en partner har auktoriserats kan avtal registreras med oss. Men kunderna kan alltid fritt välja den partner de vill arbeta med.

En G Suite-partners roll

Varför behöver Google partner för G Suite?

Våra partner är en viktig del av kundens upplevelse och de gör det möjligt för oss att möta kundefterfrågan globalt. Vi är beroende av våra partner för att kunna erbjuda 1) lokala kundrelationer och expertis 2) personlig närvaro och 3) en bred uppsättning av kompletterande tjänster.

Vilka är fördelarna med att köpa via en partner?

Partner tillhandahåller viktiga tjänster som gör det möjligt för kunderna att utnyttja G Suite-funktionerna fullt ut, underlätta den första installationen, migreringen, anpassningen och den kontinuerliga användarupplevelsen.

Hur vet jag Google inte tar mina kunder?

Hela vårt program är utformat för att ge våra partner kontroll över kundrelationen, från fakturering och prissättning till support, kundanpassade tjänster och kommunikation. Vårt fokus ligger på att skapa en klassledande produkt och låta våra partner leverera en klassledande upplevelse.

Måste jag helt ersätta mina kunders befintliga program med G Suite?

Nej G Suite innehåller en moduluppsättning med tjänster som är avsedda att användas tillsammans eller oberoende av andra program och system. Vi har byggt in interoperabilitetsstöd för populära system från bland annat Microsoft®.

Bygg upp din verksamhet på G Suite

Hur kan jag tjäna pengar när G Suite kostar så lite?

En flytt till molnet innebär ofta lägre absoluta marginaler för licenser, samtidigt som vikten av partnertjänster, t.ex. konsulter, datamigrering och ändringshantering ökar. Lägre licenskostnader ökar kundens tillgängliga budget för partnertjänster och den totala leveranskostnaden sänks för våra partner.

Måste jag göra en stor förhandsinvestering?

Nej. Din investering i G Suite kan skaländras utifrån hur stort intresse kunderna visar och i vilken utsträckning de utnyttjar lösningen. Vi förväntar oss att våra partner ska ägna en viss tid åt produkt- och säljutbildning i förväg. Om du bestämmer dig för att automatisera beställningarna med vårt Partner API för G Suite krävs en ytterligare investering för utveckling.

Hur grundutbildar jag mina anställda?

Du hittar grundutbildningsmaterial om försäljning, distribution och support här.

Hur fungerar faktureringen när jag blir en partner?

Du tillhandahåller licenser för dina kunder direkt i partnerkonsolen. Du skapar även kundens faktura för de tjänster du tillhandahåller. Google tillhandahåller ingen faktura för din kund. Vi erbjuder faktureringsalternativ med både förhandsbetalning (engångsavgift) och efterskottsbetalning (per månad). För varje licens som du lägger till i konsolen debiteras du i slutet av månaden en rabatterad taxa enligt dina faktureringsuppgifter. Du kan betala med kreditkort eller via banköverföring.

Var kan jag hämta villkoren för mitt kontrakt?

När du har godkänt partnervillkoren och är auktoriserad kan du hämta kontraktet via partnerkonsolen. Du kan även hämta partnerkontraktet när du vill efter att du har godkänt det genom att klicka på länken Villkor längst ned på en sida i partnerkonsolen.

Servicenivåer och support

Vem ger slutkundssupport?

Även om det inte krävs så uppmuntras partner att vara första supportkontakt för kunderna, inklusive i deras övergripande paketerbjudande. Supportlänken på en kunds administratörskontrollpanel kan även anpassas med dina kontaktuppgifter.

Vilket stöd får jag som partner?

Partner kan kontakta G Suites supportteam för ytterligare support när de har utnyttjat de online-resurser som finns tillgängliga. Partner kan också eskalera tekniska frågor till G Suites support när de vill. Observera att Google inte ger denna support direkt till slutkund, eftersom detta är en tjänstmöjlighet för våra partner.

Hur fungerar servicenivåavtalet eftersom Google tillhandahåller produkten?

Det finns ett antal huvudkontrakt som täcker servicenivåavtalet mellan Google, partnern och kunden.

  • Google och partner: Partneravtalet mellan Google och en partner definierar de gemensamma åtagandena för försäljningen.En definition av Googles supportåtagande för partnerns användning av partnerkonsolen är inkluderad.
  • Partner och kund: Partnern undertecknar ett kund/partner-avtal som definierar fakturerings- och betalningsvillkor, kompletterande produkter eller tjänster för G Suite samt alla ytterligare villkor.
  • Google och kund: När partnern administrerar en ny kund, måste kunden godkänna användarvillkoren som binder Google och kunden. Användarvillkoren definierar villkoren för Googles tillhandahållande av tjänsten, sekretesskydd för kunddata samt kundens efterlevnad av policyerna för avsedd användning, t.ex. förbud mot skräppost, pornografi, brott mot upphovsrätten och så vidare). Som en del av användarvillkoren tillhandahåller Google ett servicenivåavtal som rör tillgängligheten för G Suite-tjänsterna samt åtgärderna vid brott mot servicenivåavtalet. Åtgärderna består av en förlängning av tjänsterna med ett specifikt antal dagar. För kunder som betjänas av en partner anges att återförsäljaren måste tillhandahålla kompensationen (Google ger partnern ytterligare tjänstdagar som partnern måste överföra till kunden). Användarvillkoren definierar även riktlinjer för tekniska supporttjänster som definierar Googles skyldigheter i fråga om support till IT-administratörerna hos G Suite-kunderna.

Riktlinjer för kreditupplysning

Varför måste Google göra en kreditupplysning?

Vårt partnerprogram är utformat för att partner ska kunna fortsätta äga relationen med sina kunder, samtidigt som vi upprätthåller en faktureringsrelation med våra partner. Om problem uppstår i den ekonomiska relationen mellan Google och partnern kan det leda till en dålig kundupplevelse.För att minimera risken för sådana komplikationer kräver vi att alla ansökande partner ska erbjudas kredit av Google innan de godkänns för programmet.

Vilka är kraven för att godkännas i en kreditupplysning?

  1. Du måste ha en lagligt registrerad verksamhet och en kredithistorik.
  2. Beroende på vilket land företaget är registrerat i krävs olika information om företagsregistrering. Nordamerika och de flesta europeiska länder: Det räcker med ett Dun & Bradstreet-nummer. Om du inte har ett sådant nummer läser du avsnittet Alla andra regioner. Alla andra regioner: Om ett Dun & Bradstreet-nummer saknas krävs en skannad kopia av företagets registreringsbevis. Registreringsbeviset måste innehålla en myndighetsstämpel och en uppgift om adressen för företagets säte. Om dokumentet inte är på engelska ska en enkel översättning av följande tillhandahållas tillsammans med registreringsbeviset: 1. Registrerat företagsnamn 2. Registrerad företagsadress 3. Företagets registreringsnummer 4. Företagets registreringsdatum.

Vad händer om jag driver en enskild firma?

Om du driver en enskild firma och uppfyller kraven ovan kan du vara berättigad till kredit. Personer med enskild firma som inte har en juridiskt registrerad verksamhet eller som handlar i eget namn, ett verksamhetsnamn eller ett fiktivt namn, beviljas inte kredit hos Google.

Hur lång tid tar kreditupplysningen?

Kreditupplysningen kan ta allt från 3–7 dagar beroende på om ytterligare dokumentation behövs eller inte för ditt land (läs mer här om vilka länder som kräver ytterligare dokumentation).