Vanliga frågor när du funderar på att använda G Suite

Redan G Suite-kund? Fortsätt till vår supportsida.

Funktioner

  • Kan utomstående personer få åtkomst till en företagswebbplats?

    Ja. Personer utanför företaget kan få åtkomst till din webbplats, även om de inte har ett G Suite-konto. Du kan också välja att begränsa åtkomsten via delningsinställningarna.

  • Kan jag fortfarande använda den tidigare versionen av Sites?

    Om företaget använder en tidigare version av Sites sker inget avbrott. Du kan fortsätta att redigera och dela dina webbplatser precis som innan.

  • Kan jag köpa en domän via Google?

    Google kan hjälpa dig att köpa en domän via en av våra domänvärdpartner. Under registreringen väljer du alternativet Köp en ny domän.Vi vägleder dig sedan genom processen för att hjälpa dig konfigurera G Suite för din nya domän.

Tillbaka till början

Kontakta säljavdelningen om du har fler frågor.

Kontakta supporten om du redan är G Suite-kund.