Vanliga frågor för G Suite-användare

Har du en fråga om användningen av G Suite? Vi kan ha svaret!

Filtrera efter kategori

Hantering

De vanligaste frågorna om hantering

Kan jag enkelt hantera G Suite för mitt företag?

Som administratör för ditt G Suite-konto får du ett nytt sätt att hantera användarnas tjänster från molnet. Det kan vara så enkelt som att lägga till användare på kontot, aktivera deras e-post och låta dem börja använda tjänsterna. Men G Suite ger dig ytterligare kontroll över användarnas data och säkerhet som vi rekommenderar att du utnyttjar.

Hur lägger jag till och hanterar mina användare?

Om du vill låta personer i organisationen börja använda G Suite måste du lägga till dem på ditt konto. Du kan göra detta från vilken dator som helst eller använda konsolen för mobilhantering på din mobila enhet. I en webbläsare öppnar du admin.google.com och loggar in med ditt namn och lösenord som administratör. Du använder också administratörskonsolen för att hantera användarnas tjänster, lösenord och andra aspekter av ditt konto.

Kan jag ge andra användare administratörsbehörighet?

Ja. Oavsett vilken storlek din organisation har rekommenderar vi att du sprider ansvaret för hanteringen av användare och tjänster till ett utvalt antal betrodda användare. Du ger administratörsbehörighet till en användare genom att tilldela användaren en av de tillgängliga administratörsrollerna. En användare som får en administratörsroll har tillgång till administratörskonsolen. Du kan göra en användare till en avancerad administratör som kan utföra alla uppgifter på administratörskonsolen. Du kan även tilldela en roll som begränsar vilka uppgifter administratören kan utföra, exempelvis genom att enbart tillåta att han/hon skapar grupper, hanterar tjänstinställningar eller återställer en användares lösenord.

Kan jag styra användarnas tillgång till vissa funktioner eller tjänster?

Inledningsvis är de flesta tjänster påslagna för alla dina användare. Du kan dock använda administratörskonsolen för att slå av tjänster som du inte vill att andra ska använda, eller för att anpassa hur tjänster fungerar. Du kan aktivera samma inställningar för alla eller tillämpa unika policyer för olika användare. Till exempel kan du aktivera Hangouts enbart för supportteamet eller bara ge marknadsavdelningen tillåtelse att dela offentliga Google-webbplatser.

Kan jag testa nya funktioner och produkter innan jag gör dem tillgängliga för mina användare?

Du och dina användare får nya funktioner och uppdateringar automatiskt, utan att behöva installera eller uppdatera mjukvara. Du kan dock enkelt hålla koll på kommande lanseringar i vår lanseringskalender eller blogg. Om du vill testa nya funktioner och produkter innan de görs tillgängliga för användarna väljer du spåret för planerad lansering på administratörskonsolen. Om du vill att de ska vara tillgängliga så snart Google distribuerar dem till konsumentanvändarna väljer du spåret för snabb lansering.

Tillåter G Suite mig att hantera mobila enheter?

Hantera organisationens mobila enheter med Googles administratörskonsol, utan att behöva en lokal server för enhetshantering. Med Mobile Management kan du tillämpa policyer på mobila enheter i organisationen och utföra åtgärder som fjärrensning av användarnas mobila enheter.

Kan jag hantera flera domäner med G Suite?

Om organisationen förvärvar ett nytt domännamn eller bedriver verksamhet på flera domäner kan du lägga till alla domäner på kontot utan extra kostnad. Användarna kan sedan ha identiteter på en eller flera av domänerna och kan dela tjänster som en del av en enda organisation. Och du hanterar dina domäner från samma administratörskonsol. Du lägger till en domän som en separat domän eller ett domänalias, beroende på hur du planerar att använda den.

Hur tillämpar jag policyer på olika användare?

Som administratör av Google Cloud-kontot kan du styra vilka tjänster och funktioner som är tillgängliga för olika användare i organisationen. Till exempel kan du aktivera Google Talk enbart för supportteamet eller bara ge marknadsavdelningen tillåtelse att dela offentliga Google-webbplatser. Om du vill tillämpa policyer för användare använder du Googles administratörskonsol och grupperar användare i organisationsenheter. Slå sedan på tjänster och ange behörigheter för personer i varje enhet.

Tillbaka till början

De vanligaste frågorna om hantering

Kan jag enkelt hantera G Suite för mitt företag?

Som administratör för ditt G Suite-konto får du ett nytt sätt att hantera användarnas tjänster från molnet. Det kan vara så enkelt som att lägga till användare på kontot, aktivera deras e-post och låta dem börja använda tjänsterna. Men G Suite ger dig ytterligare kontroll över användarnas data och säkerhet som vi rekommenderar att du utnyttjar.

Hur lägger jag till och hanterar mina användare?

Om du vill låta personer i organisationen börja använda G Suite måste du lägga till dem på ditt konto. Du kan göra detta från vilken dator som helst eller använda konsolen för mobilhantering på din mobila enhet. I en webbläsare öppnar du admin.google.com och loggar in med ditt namn och lösenord som administratör. Du använder också administratörskonsolen för att hantera användarnas tjänster, lösenord och andra aspekter av ditt konto.

Kan jag ge andra användare administratörsbehörighet?

Ja. Oavsett vilken storlek din organisation har rekommenderar vi att du sprider ansvaret för hanteringen av användare och tjänster till ett utvalt antal betrodda användare. Du ger administratörsbehörighet till en användare genom att tilldela användaren en av de tillgängliga administratörsrollerna. En användare som får en administratörsroll har tillgång till administratörskonsolen. Du kan göra en användare till en avancerad administratör som kan utföra alla uppgifter på administratörskonsolen. Du kan även tilldela en roll som begränsar vilka uppgifter administratören kan utföra, exempelvis genom att enbart tillåta att han/hon skapar grupper, hanterar tjänstinställningar eller återställer en användares lösenord.

Kan jag styra användarnas tillgång till vissa funktioner eller tjänster?

Inledningsvis är de flesta tjänster påslagna för alla dina användare. Du kan dock använda administratörskonsolen för att slå av tjänster som du inte vill att andra ska använda, eller för att anpassa hur tjänster fungerar. Du kan aktivera samma inställningar för alla eller tillämpa unika policyer för olika användare. Till exempel kan du aktivera Hangouts enbart för supportteamet eller bara ge marknadsavdelningen tillåtelse att dela offentliga Google-webbplatser.

Kan jag testa nya funktioner och produkter innan jag gör dem tillgängliga för mina användare?

Du och dina användare får nya funktioner och uppdateringar automatiskt, utan att behöva installera eller uppdatera mjukvara. Du kan dock enkelt hålla koll på kommande lanseringar i vår lanseringskalender eller blogg. Om du vill testa nya funktioner och produkter innan de görs tillgängliga för användarna väljer du spåret för planerad lansering på administratörskonsolen. Om du vill att de ska vara tillgängliga så snart Google distribuerar dem till konsumentanvändarna väljer du spåret för snabb lansering.

Tillåter G Suite mig att hantera mobila enheter?

Hantera organisationens mobila enheter med Googles administratörskonsol, utan att behöva en lokal server för enhetshantering. Med Mobile Management kan du tillämpa policyer på mobila enheter i organisationen och utföra åtgärder som fjärrensning av användarnas mobila enheter.

Kan jag hantera flera domäner med G Suite?

Om organisationen förvärvar ett nytt domännamn eller bedriver verksamhet på flera domäner kan du lägga till alla domäner på kontot utan extra kostnad. Användarna kan sedan ha identiteter på en eller flera av domänerna och kan dela tjänster som en del av en enda organisation. Och du hanterar dina domäner från samma administratörskonsol. Du lägger till en domän som en separat domän eller ett domänalias, beroende på hur du planerar att använda den.

Hur tillämpar jag policyer på olika användare?

Som administratör av Google Cloud-kontot kan du styra vilka tjänster och funktioner som är tillgängliga för olika användare i organisationen. Till exempel kan du aktivera Google Talk enbart för supportteamet eller bara ge marknadsavdelningen tillåtelse att dela offentliga Google-webbplatser. Om du vill tillämpa policyer för användare använder du Googles administratörskonsol och grupperar användare i organisationsenheter. Slå sedan på tjänster och ange behörigheter för personer i varje enhet.

Har du fortfarande frågor?

Kontakta oss