Vanliga frågor när du funderar på att använda G Suite

Redan G Suite-kund? Fortsätt till vår supportsida.

Funktioner

  • Kan externa användare gå med i ett samtal?

    Absolut! Du kan dela samma länk med alla mötesdeltagare, vilket gör det lättare att få med alla du behöver i samtalet.

  • Är mötesinnehållet säkert?

    Ja. Alla video- och ljudflöden i Meet är krypterade. Användarna kan gå med utan att äventyra säkerheten, oavsett var de är.

  • Krävs en extern tjänst för åtkomst via uppringning?

    Nej. Med G Suites Enterprise-utgåva kan du inkludera ett telefonnummer och en pinkod i varje möte. Ingen ytterligare konfiguration krävs. Mer information finns i dokumentationen om att delta i möte via telefon.

Tillbaka till början

Kontakta säljavdelningen om du har fler frågor.

Kontakta supporten om du redan är G Suite-kund.