Vanliga frågor när du funderar på att använda G Suite

Redan G Suite-kund? Fortsätt till vår supportsida.

Administration

 • Kan jag hantera mobila enheter med G Suite?

  Ja, du kan hantera organisationens mobila enheter med hjälp av Googles administratörskonsol utan behov av en lokal server för enhetshantering. Med Mobile Device Management går det att tillämpa enhetspolicyer på mobila enheter inom organisationen och utföra åtgärder som att fjärrensa användarnas mobila enheter.

 • Kan jag hantera flera domäner med G Suite?

  Om organisationen förvärvar ett nytt domännamn eller bedriver verksamhet på flera domäner kan du lägga till alla domäner på kontot utan extra kostnad. Användarna kan sedan ha identiteter på en eller flera av dina domäner och kan dela tjänster som en del av en enda organisation. Du hanterar alla domäner från samma administratörskonsol. Du lägger till en domän som en separat domän eller ett domänalias, beroende på hur du planerar att använda den.

 • Kan jag ge andra användare administratörsbehörighet?

  Ja. Oavsett vilken storlek din organisation har rekommenderar vi att du sprider ansvaret för hanteringen av användare och tjänster till ett utvalt antal betrodda användare. Du ger administratörsbehörighet till en användare genom att tilldela användaren en av de tillgängliga administratörsrollerna. En användare som får en roll har tillgång till administratörskonsolen. Du kan göra en användare till avancerad administratör som kan utföra alla uppgifter på administratörskonsolen. Du kan även tilldela en roll som begränsar vilka uppgifter administratören kan utföra. Du kan exempelvis tillåta dem att enbart skapa grupper, hantera tjänstinställningar eller återställa en användares lösenord.

 • Kan jag styra användarnas tillgång till vissa funktioner eller tjänster?

  Inledningsvis är de flesta tjänster påslagna för alla dina användare. Du kan använda administratörskonsolen för att slå av tjänster som du inte vill att andra ska använda, eller för att anpassa hur tjänster fungerar. Du kan välja att aktivera samma inställningar för alla eller tillämpa unika policyer på olika användare. Till exempel kan du aktivera Hangouts enbart för supportteamet eller bara ge marknadsavdelningen tillåtelse att dela offentliga Google-webbplatser.

Tillbaka till början

Kontakta säljavdelningen om du har fler frågor.

Kontakta supporten om du redan är G Suite-kund.